Laddar
  • Arkiv
  • Visningslägen
  • Verktyg
  • Administration
  • Kontakt
Layout
Visa:
Spara

5130 träffar i "Visa alla": (IPTC599 contains(Byggnadsinventering)) or (IPTC597 contains(Byggnadshistorisk rapport)) or ((IPTC597 contains(Stockholms stadsmuseum rapporterar)) or (IPTC597 contains(Stadsmuseet rapporterar))and (IPTC005 contains(byggnads*)))

 
PUBLIKATION Bromma gymnasium : Mossen 4 : byggnadshistorisk inventering / Anna-Karin Ericson. - Stockholm : Stockholms stadsmuseum, 2002. - 82 s. : ill. - (Byggnadshistorisk rapport ; 2002:1). - ISBN 91-85239-62-3 
			BY
Bromma gymnasium : Mossen 4 : byggnadshistorisk inventering / Anna-Karin Ericson
 
PUBLIKATION Glasbruket 3 : hus A-B-C, D, F, G och K : f.d. Karolinska institutet, Kungsholmen, Stockholm : bebyggelsehistorisk inventering / Sofia Sternegård & Sebastian Ulvsgärd (text) ; Mattias Ek (foto). - Stockholm : Stadsmuseet (Stockholm), 2016. - 253 s. : ill. - (Stadsmuseet rapporterar ; 106). - ISBN 978-91-87287-77-0 
			BY
Glasbruket 3 : hus A-B-C, D, F, G och K : f.d. Karolinska institutet, Kungsholmen, Stockholm : bebyg...
 
PUBLIKATION Annedal : kvarteret Baltic, Mariehäll, Stockholms stad : fotodokumentation över ett kvarter / Ingrid Dyhlén-Täckman (text) ; Göran Fredriksson (foto). - Stockholm : Stockholms stadsmuseum. Dokumentationsenheten, 2009. - 41 s. : ill. - (Byggnadshistorisk rapport / Stockholms stadsmuseum. Dokumentationsenheten ; 2009:7). - Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1654-5907. - ISBN 978-91-86105-20-4 
			BY
Annedal : kvarteret Baltic, Mariehäll, Stockholms stad : fotodokumentation över ett kvarter / Ingrid...
 
PUBLIKATION Svartbrödraklostret : stående byggnader och arkeologiska lämningar : Gamla Stan, Stockholm : arkeologiska och byggnadshistoriska undersökningar 1931-2010 : SR 34, 35, 49, 50, 51, 235, 237, 278, 832, 958, 964, 968, 1159, 1160, 1198 / Anna Bergman, Kerstin Söderlund samt med bidrag av Mikael Johansson. - Stockholm : Stockholms stadsmuseum, 2012. - 120 s. : ill. - (Stockholms stadsmuseum rapporterar ; 2). - Anmärkning: Med sammanfattning på engelska. - ISBN 978-91-86105-79-2 
			BY
Svartbrödraklostret : stående byggnader och arkeologiska lämningar : Gamla Stan, Stockholm : arkeolo...
 
PUBLIKATION Stiftelsen 1 : Kulturhistorisk värdering : bilaga till Stadsmuseets byggnadshistoriska inventering, rapport 2004:3 : Södermalm, Stockholm / Sebastian Ulvsgärd (text) ; Mattias Ek (foto). - Stockholm : Stadsmuseet (Stockholm), 2018. - 33 s. : ill. - (Byggnadshistorisk rapport / Stockholms stadsmuseum. Kulturmiljöavdelningen ; 2004:3) 
			BY
Stiftelsen 1 : Kulturhistorisk värdering : bilaga till Stadsmuseets byggnadshistoriska inventering, ...
 
DOKUMENT Fastigheten Atomena 1, Gamla Stan, Byggnadsinventering, 1974  Ryningska palatset. Adress - Munkbron 1. Författare Sune Zackrisson, Brita Kihlborg, uppordnat av Lars Bengtsson 1988. Fotograf Göran Fredriksson Uppdrag av Kungliga Byggnadsstyrelsen  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Fastigheten Atomena 1, Gamla Stan, Byggnadsinventering, 1974
 
PUBLIKATION Brännkyrka kyrkogårds kapell : Örby slott 1:3 : Örby Slott, Stockholm : byggnadsinventering / Daniel Hofling (text) ; Mattias Ek (foto). - Stockholm : Stadsmuseet (Stockholm), 2018. - 26 : ill. - (Stadsmuseet rapporterar  ; 131) 
			BY
Brännkyrka kyrkogårds kapell : Örby slott 1:3 : Örby Slott, Stockholm : byggnadsinventering / Daniel...
 
DOKUMENT Kvarteren Aesculapius – Ulysses i Gamla Stan. Snabbinventering 1955- 1956 utförd av Alf Nordström.  Innehåller kortare text om varje fastighet. 65 sidor.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Kvarteren Aesculapius – Ulysses i Gamla Stan. Snabbinventering 1955- 1956 utförd av Alf Nordström.