Laddar
  • Arkiv
  • Visningslägen
  • Verktyg
  • Administration
  • Kontakt
Layout
Visa:
Spara

122 träffar i "Visa alla": (IPTC597 contains(Stadsmuseet rapporterar)) or (IPTC597 contains(Stockholms stadsmuseum rapporterar))

 
PUBLIKATION Vasastaden 2:43, 2:44, 2:45 : Observatorielundens parklek och lekplats : Vasastaden, Stockholm : Bebyggelsehistorisk inventering / Lena Lundberg (text) ; Mattias Ek (foto). - Stockholm : Stadsmuseet (Stockholm), 2017. - 80 s. : ill. - (Stadsmuseet rapporterar ; 119). - ISBN 978-91-87287-97-8 
			BY
Vasastaden 2:43, 2:44, 2:45 : Observatorielundens parklek och lekplats : Vasastaden, Stockholm : Beb...
 
PUBLIKATION Torgils 15 : Väderkvarnen Lilla Stampan : Solhem, Stockholm : bebyggelsehistorisk inventering / Sebastian Ulvsgärd (text) ; Mattias Ek (foto). - Stockholm : Stadsmuseet (Stockholm), 2017. - 54 s. : ill. - (Stadsmuseet rapporterar ; 118). - ISBN 978-91-87287-98-5 
			BY
Torgils 15 : Väderkvarnen Lilla Stampan : Solhem, Stockholm : bebyggelsehistorisk inventering / Seba...
 
PUBLIKATION Galärvarvskyrkogårdens kapell och klockstapel : Djurgården 1:1 (del av) : Djurgården, Stockholm : Byggnadsinventering / Daniel Hofling (text) ; Mattias Ek (foto). - Stockholm : Stadsmuseet (Stockholm), 2017. - 29 s. : ill. - (Stadsmuseet rapporterar ; 120) 
			BY
Galärvarvskyrkogårdens kapell och klockstapel : Djurgården 1:1 (del av) : Djurgården, Stockholm : By...
 
PUBLIKATION Galärvarvskyrkogården : Djurgården 1:1 (del av) : Djurgården, Stockholm : vård och underhållsplan / Daniel Hofling (text) ; Mattias Ek (foto). - Stockholm : Stadsmuseet (Stockholm), 2017. - 93 s. : ill. - (Stadsmuseet rapporterar ; 120). - ISBN 978-91-87287-99-2 
			BY
Galärvarvskyrkogården : Djurgården 1:1 (del av) : Djurgården, Stockholm : vård och underhållsplan / ...
 
PUBLIKATION Hammarbyhöjden 1:1, del av : Lilla Sickla : Björkhagen, Stockholm : bebyggelsehistorisk inventering / Daniel Hofling (text), Sofia Sternegård (text) ; Mattias Ek (foto). - Stockholm : Stadsmuseet (Stockholm), 2017. - 119 s. : ill. - (Stadsmuseet rapporterar ; 117). - ISBN 978-91-87287-95-4 
			BY
Hammarbyhöjden 1:1, del av : Lilla Sickla : Björkhagen, Stockholm : bebyggelsehistorisk inventering ...
 
PUBLIKATION Vasastaden 1:64/1:116, del av : Paschens malmgård med ekonomibyggnader, duvslag och Sparres träslott : Bellevue, Stockholm : bebyggelsehistorisk inventering / Daniel Hofling (text), Sofia Sternegård (text) & Mattias Ek (foto). - Stockholm : Stadsmuseet (Stockholm), 2017. - 168 s. : ill. - (Stadsmuseet rapporterar ; 115). - ISBN 978-91-87287-77-0 
			BY
Vasastaden 1:64/1:116, del av : Paschens malmgård med ekonomibyggnader, duvslag och Sparres träslott...
 
PUBLIKATION Vid kvarteret Näckström : fjärrvärmeschakt i Wahrendorffsgatan : Norrmalm, Stockholm : arkeologisk förundersökning 2017 : SR 1473 / Emmy Kauppinen [text, foto]. - Stockholm : Stadsmuseet (Stockholm), 2017. - 13 s. : ill. - (Stadsmuseet rapporterar  ; 116). - ISBN 978-91-87287-96-1 
			BY
Vid kvarteret Näckström : fjärrvärmeschakt i Wahrendorffsgatan : Norrmalm, Stockholm : arkeologisk f...
 
PUBLIKATION Georadarundersökning på Inre borggården, Stockholms slott : arkeologisk rapport / författare Kerstin Söderlund och Pär Karlsson. - Stockholm : Stadsmuseet (Stockholm), 2016. - 30 s. : ill. - (Stadsmuseet rapporterar ; 110). - ISBN 978-9187287-85-5 
			BY
Georadarundersökning på Inre borggården, Stockholms slott : arkeologisk rapport / författare Kerstin...