Laddar
 • Arkiv
 • Visningslägen
 • Verktyg
 • Administration
 • Kontakt
Layout
Visa:
Spara

86 träffar i "Visa alla": (IPTC597 contains(Ställningstaganden angående kulturhistorisk klassificering))

 
DOKUMENT Angående översyn 2009 av den tryckta klassificeringskartan över Stockholm innerstad 1995 Åren 2009 och 2010 gjorde Stadsmuseet en översyn av museets tryckta klassificeringskarta från 1995 i samband med arbetet att ta fram en digital klassificeringskarta. 45 byggnader fick ändrade klassificeringar enligt ställningstagande av stadsantikvarien Ann-Charlotte Backlund 2011-04-11. Dokumentet innehåller en sammanställning över dessa ställningstaganden. Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Angående översyn 2009 av den tryckta klassificeringskartan över Stockholm innerstad 1995
 
DOKUMENT Fastigheten Fjärdingsmannen 1. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Fastigheten Fjärdingsmannen 1. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.
 
DOKUMENT Fastigheten Sandbacken Mindre 39. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Fastigheten Sandbacken Mindre 39. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.
 
DOKUMENT Fastigheterna Bondesonen Större 20 och 22. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Fastigheterna Bondesonen Större 20 och 22. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificerin...
 
DOKUMENT Fastigheten Glädjen 10. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Fastigheten Glädjen 10. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.
 
DOKUMENT Fastigheten Tjället 6. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Fastigheten Tjället 6. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.
 
DOKUMENT Fastigheten Väduren 11. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Fastigheten Väduren 11. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.
 
DOKUMENT Fastigheterna Vilan 24 och 25. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Fastigheterna Vilan 24 och 25. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.