Laddar
 • Arkiv
 • Visningslägen
 • Verktyg
 • Administration
 • Kontakt
Layout
Visa:
Spara

92 träffar i "Visa alla": (IPTC597 contains(Ställningstaganden angående kulturhistorisk klassificering))

 
DOKUMENT Fastigheten Humlegården 60, Sturegatan 20, Linnégatan 2-4, Östermalm. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Fastigheten Humlegården 60, Sturegatan 20, Linnégatan 2-4, Östermalm. Ställningstagande angående ku...
 
DOKUMENT Fastgiheten Glädjen 9. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Fastgiheten Glädjen 9. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.
 
DOKUMENT Garage, Ladugårdsgärdet 1:4. Oljehamnen, Loudden. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Garage, Ladugårdsgärdet 1:4. Oljehamnen, Loudden. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassi...
 
DOKUMENT Kontors- och lagerbyggnad, Ladugårdsgärdet 1:4, Loudden. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Kontors- och lagerbyggnad, Ladugårdsgärdet 1:4, Loudden. Ställningstagande angående kulturhistorisk...
 
DOKUMENT Kontors- och verkstadsbyggnad, Ladugårdsgärder 1:4, Oljehamnen, Loudden. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Kontors- och verkstadsbyggnad, Ladugårdsgärder 1:4, Oljehamnen, Loudden. Ställningstagande angående...
 
DOKUMENT Fastighet: kv Hamnvakten, Pumpan 5 del av Södermalm 8 m fl. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Fastighet: kv Hamnvakten, Pumpan 5 del av Södermalm 8 m fl. Ställningstagande angående kulturhistor...
 
DOKUMENT Angående översyn 2009 av den tryckta klassificeringskartan över Stockholm innerstad 1995 Åren 2009 och 2010 gjorde Stadsmuseet en översyn av museets tryckta klassificeringskarta från 1995 i samband med arbetet att ta fram en digital klassificeringskarta. 45 byggnader fick ändrade klassificeringar enligt ställningstagande av stadsantikvarien Ann-Charlotte Backlund 2011-04-11. Dokumentet innehåller en sammanställning över dessa ställningstaganden. Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Angående översyn 2009 av den tryckta klassificeringskartan över Stockholm innerstad 1995
 
DOKUMENT Fastigheten Fjärdingsmannen 1. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Fastigheten Fjärdingsmannen 1. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.