Laddar
 • Arkiv
 • Visningslägen
 • Verktyg
 • Administration
 • Kontakt
Layout
Visa:
Spara

94 träffar i "Visa alla": (IPTC597 contains(Ställningstaganden angående kulturhistorisk klassificering))

 
DOKUMENT Fastighetene Torgils 15, Skestavägen 45, Solhem. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Fastighetene Torgils 15, Skestavägen 45, Solhem. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassif...
 
DOKUMENT Fastigheten Jutesprånget 9, Johan Skyttes Väg 221, Älvsjö. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Fastigheten Jutesprånget 9, Johan Skyttes Väg 221, Älvsjö. Ställningstagande angående kulturhistori...
 
DOKUMENT Fastigheten Humlegården 60, Sturegatan 20, Linnégatan 2-4, Östermalm. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Fastigheten Humlegården 60, Sturegatan 20, Linnégatan 2-4, Östermalm. Ställningstagande angående ku...
 
DOKUMENT Fastgiheten Glädjen 9. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Fastgiheten Glädjen 9. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.
 
DOKUMENT Garage, Ladugårdsgärdet 1:4. Oljehamnen, Loudden. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Garage, Ladugårdsgärdet 1:4. Oljehamnen, Loudden. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassi...
 
DOKUMENT Kontors- och lagerbyggnad, Ladugårdsgärdet 1:4, Loudden. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Kontors- och lagerbyggnad, Ladugårdsgärdet 1:4, Loudden. Ställningstagande angående kulturhistorisk...
 
DOKUMENT Kontors- och verkstadsbyggnad, Ladugårdsgärder 1:4, Oljehamnen, Loudden. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Kontors- och verkstadsbyggnad, Ladugårdsgärder 1:4, Oljehamnen, Loudden. Ställningstagande angående...
 
DOKUMENT Fastighet: kv Hamnvakten, Pumpan 5 del av Södermalm 8 m fl. Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Fastighet: kv Hamnvakten, Pumpan 5 del av Södermalm 8 m fl. Ställningstagande angående kulturhistor...