Laddar
  • Arkiv
  • Visningslägen
  • Verktyg
  • Administration
  • Kontakt
Layout
Visa:
Spara

287 träffar i "Visa alla": (IPTC597 contains(Arkeologisk rapport))

 
PUBLIKATION Pelarbacken större 8 : Stockholms stad, Södermalm / Anna Bergman ; [foto: H. Fennö ; ritningar: A. Bergman ...]. - Stockholm : Stockholms stadsmuseum. Dokumentationsenheten, 2009. - 24 s. : ill. - (Arkeologisk rapport / Stockholms stadsmuseum, Dokumentationsenheten ; 2009:1). - ISBN 978-91-86105-19-8 
			BY
Pelarbacken större 8 : Stockholms stad, Södermalm / Anna Bergman ; [foto: H. Fennö ; ritningar: A. B...
 
PUBLIKATION Göta landsväg : Stockholm stad, Johanneshov, Skansbacken : arkeologisk undersökning 2000. - Stockholm : Stockholms stadsmuseum, 2001. - 16 s. : ill., kartor. - (Arkeologisk rapport / Stockholms stadsmuseum. Kulturmiljöavdelningen ; 2001:5). - ISBN 91-85239-48-8 
			BY
Göta landsväg : Stockholm stad, Johanneshov, Skansbacken : arkeologisk undersökning 2000
 
PUBLIKATION Göta landsväg : Stockholm stad, Södermanland, Brännkyrka socken, Årsta 1:1, RAÄ 34 : arkeologisk undersökning 1999. - Stockholm : Stockholms stadsmuseum, 2001. - 12 s. : ill., kartor. - (Arkeologisk rapport / Stockholms stadsmuseum. Kulturmiljöavdelningen ; 2001:1). - ISBN 91-85239-51-8 
			BY
Göta landsväg : Stockholm stad, Södermanland, Brännkyrka socken, Årsta 1:1, RAÄ 34 : arkeologisk und...
 
PUBLIKATION En stensättning från yngre bronsålder i Bromma : Stockholms stad, Bromma socken, Åkesholv 1:1, RAÄ 11 : arkeologisk undersökning 2006 / Michél Carlsson. - Stockholm : Stockholms stadsmuseum. Kulturmiljöavdelningen, 2006. - 15 s. : ill. - (Arkeologisk rapport / Stockholms stadsmuseum, Kulturmiljöavdelningen ; 2006:18). - ISBN 91-85233-64-1 
			BY
En stensättning från yngre bronsålder i Bromma : Stockholms stad, Bromma socken, Åkesholv 1:1, RAÄ 1...
 
PUBLIKATION Ulvsunda, Gjutmästern 8, RAÄ 22 : arkeologisk undersökning : Uppland, Bromma socken, Ulvsunda industriområde, Gjutmästaren 8, fornlämning 22, 1998. - Stockholm : Stockholms stadsmuseum, 1998. - 16 bl. : ill., kartor. - (Arkeologisk rapport / Stockholms stadsmuseum ; 1998:12) 
			BY
Ulvsunda, Gjutmästern 8, RAÄ 22 : arkeologisk undersökning : Uppland, Bromma socken, Ulvsunda indust...
 
PUBLIKATION Arkeologisk förstudie av Norrbro : Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103 : arkeologisk förstudie 2006 / Anna Bergman. - Stockholm : Stockholms stadsmuseum. Kulturmiljöavdelningen, 2006. - 32 s. : ill. - (Arkeologisk rapport / Stockholms stadsmuseum, Kulturmiljöavdelningen ; 2006:13). - ISBN 91-85233-65-X 
			BY
Arkeologisk förstudie av Norrbro : Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103 : arkeologisk förstudie 2006...
 
PUBLIKATION Från klostermark till hamnkvarter på 200 år : Vattugatan och kvarteret Svalan ca 1440-1640 : Stockholms stad, Norrmalm, RAÄ 103 : arkeologisk undersökning 1991 : SR 1127/ Michél Carlsson & John Hedlund ; med bidrag av Marcus Hjulhammar .... - Stockholm : Stockholms stadsmuseum, Kulturmiljöavdelningen, 2004. - 313 s., 4 vikta pl.-bl. : ill. - (Arkeologisk rapport / Stockholms stadsmuseum, Kulturmiljöavdelningen ; 2006:10). - ISBN 91-85233-58-7 
			BY
Från klostermark till hamnkvarter på 200 år : Vattugatan och kvarteret Svalan ca 1440-1640 : Stockho...
 
PUBLIKATION Träskegatan - 1600-talets föregångare till Birger Jarlsgatan : schakt längs med Birger Jarlsgatan 2006-2006 : Stockholms stad, Norrmalm, RAÄ 103 : arkeologisk förundersökning 2005-2006 : SR 1445/ Michél Carlsson & John Hedlund. - Stockholm : Stockholms stadsmuseum. Dokumentationsenheten, 2009. - 17 s. : ill. - (Arkeologisk rapport / Stockholms stadsmuseum. Dokumentationsenheten ; 2009:3). - ISBN 978-91-86105-22-8 
			BY
Träskegatan - 1600-talets föregångare till Birger Jarlsgatan : schakt längs med Birger Jarlsgatan 20...