Laddar
 • Arkiv
 • Visningslägen
 • Verktyg
 • Administration
 • Kontakt
Layout
Visa:
Spara

144400 resultat i "Visa alla":

 
FOTOGRAFI Slakthusområdet, hus 49. Ursprungligt dörrfoder mellan trapphus rum 023 och det ursprungliga hörnrummet 051.  2015-2015 FOTOGRAF: Ek, Mattias. BILDNUMMER: Stadsmuseet i Stockholm 
			BY-NC-ND
Slakthusområdet, hus 49. Ursprungligt dörrfoder mellan trapphus rum 023 och det ursprungliga hörnrum...
 
FOTOGRAFI Slakthusområdet, hus 49. Mellan verksamhetslokalerna och sentida tillbyggnad med kontor finns byggnadens enda bevarade välvda fönster i gjutjärn. Fönstret är kraftigt förvanskat genom att man satt in en gångdörr. Rum 99627 mot sydöst.  2015-2015 FOTOGRAF: Ek, Mattias. BILDNUMMER: Stadsmuseet i Stockholm 
			BY-NC-ND
Slakthusområdet, hus 49. Mellan verksamhetslokalerna och sentida tillbyggnad med kontor finns byggna...
 
FOTOGRAFI Slakthusområdet, hus 49. Fönsteröppning i rum 453D, foto mot nordöst. Nischen markerar platsen för ursprungligt gavelfönster.  2015-2015 FOTOGRAF: Ek, Mattias. BILDNUMMER: Stadsmuseet i Stockholm 
			BY-NC-ND
Slakthusområdet, hus 49. Fönsteröppning i rum 453D, foto mot nordöst. Nischen markerar platsen för u...
 
FOTOGRAFI Slakthusområdet, hus 49. Rum 99670 och 99622, mot nordöst. Detta var ursprungligen telefonrum och skrivrum. Den närmaste fönsteröppningen har sentida ytterfönster, de två längre bort är ursprungliga. Fönsteröppningen i bakgrunden är en f d sekundär dörr. Rummets bröstning med tegel är sekundär.  2015-2015 FOTOGRAF: Ek, Mattias. BILDNUMMER: Stadsmuseet i Stockholm 
			BY-NC-ND
Slakthusområdet, hus 49. Rum 99670 och 99622, mot nordöst. Detta var ursprungligen telefonrum och sk...
 
FOTOGRAFI Slakthusområdet, hus 49. Rum 99616/99616 mot nordöst. Här fanns ursprungligen inspektorns rum samt en passage. Fönstret längst till vänster är en i sen tid igensatt dörröppning.  2015-2015 FOTOGRAF: Ek, Mattias. BILDNUMMER: Stadsmuseet i Stockholm 
			BY-NC-ND
Slakthusområdet, hus 49. Rum 99616/99616 mot nordöst. Här fanns ursprungligen inspektorns rum samt e...
 
FOTOGRAFI Slakthusområdet, hus 49. Lager i rum 99621, mot nordväst. Pelaren närmast i bild är sekundär. Den tillkom på 1930-talet, då byggnaden blev partihall för kött och ett entresolbjälklag byggdes i hallens norra delar. Man kan notera att de kvadratiska pelarna längre bort vid detta tillfälle ersatte de ursprungliga på samma plats.  2015-2015 FOTOGRAF: Ek, Mattias. BILDNUMMER: Stadsmuseet i Stockholm 
			BY-NC-ND
Slakthusområdet, hus 49. Lager i rum 99621, mot nordväst. Pelaren närmast i bild är sekundär. Den ti...
 
FOTOGRAFI Slakthusområdet, hus 49. En korridor skiljer 1930-talstillbyggnaden från den äldre byggnaden. Till vänster i bild skymtar den i sen tid inbyggda entrén. Den vitmålade väggen rakt fram är den före detta marknadshallens ursprungliga yttervägg. Rum 99551 mot nordost.  2015-2015 FOTOGRAF: Ek, Mattias. BILDNUMMER: Stadsmuseet i Stockholm 
			BY-NC-ND
Slakthusområdet, hus 49. En korridor skiljer 1930-talstillbyggnaden från den äldre byggnaden. Till v...
 
FOTOGRAFI Slakthusområdet, hus 49. Rum 99612 mot nordöst. Lokalen är sentida. Till vänster i bild en fönsteröppning från 2001 som idag är igenmurad.  2015-2015 FOTOGRAF: Ek, Mattias. BILDNUMMER: Stadsmuseet i Stockholm 
			BY-NC-ND
Slakthusområdet, hus 49. Rum 99612 mot nordöst. Lokalen är sentida. Till vänster i bild en fönsteröp...