Laddar
 • Arkiv
 • Visningslägen
 • Verktyg
 • Administration
 • Kontakt
Layout
Visa:
Spara

144400 resultat i "Visa alla":

 
FOTOGRAFI Stora Nygatan 2, fastigheten Atomena 1. I bottenvåningen hade delar av golv och bjälklagsfyllning plockats bort.  - FOTOGRAF: . BILDNUMMER: Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Stora Nygatan 2, fastigheten Atomena 1. I bottenvåningen hade delar av golv och bjälklagsfyllning pl...
 
FOTOGRAFI Stora Nygatan 2, fastigheten Atomena 1. Under bottenvåningens golvnivå syns rester av en riven mellanvägg.  - FOTOGRAF: . BILDNUMMER: Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Stora Nygatan 2, fastigheten Atomena 1. Under bottenvåningens golvnivå syns rester av en riven mella...
 
FOTOGRAFI Stora Nygatan 2, fastigheten Atomena 1. Murar under bottenvåningens golvnivå.  - FOTOGRAF: . BILDNUMMER: Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Stora Nygatan 2, fastigheten Atomena 1. Murar under bottenvåningens golvnivå.
 
FOTOGRAFI Stora Nygatan 2, fastigheten Atomena 1. Tegelfundament bevarat under golvnivån.  - FOTOGRAF: . BILDNUMMER: Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Stora Nygatan 2, fastigheten Atomena 1. Tegelfundament bevarat under golvnivån.
 
FOTOGRAFI Stora Nygatan 2, fastigheten Atomena 1. Murar under bottenvåningens golvnivå.  - FOTOGRAF: . BILDNUMMER: Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Stora Nygatan 2, fastigheten Atomena 1. Murar under bottenvåningens golvnivå.
 
FOTOGRAFI Stora Nygatan 2, fastigheten Atomena 1. Bottenvåningen. Golv och fyllnadsmassor har avlägsnats.  - FOTOGRAF: . BILDNUMMER: Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Stora Nygatan 2, fastigheten Atomena 1. Bottenvåningen. Golv och fyllnadsmassor har avlägsnats.
 
FOTOGRAFI Stora Nygatan 2, fastigheten Atomena 1. En mellanvägg i bottenvåningen står ovanpå en äldre föregångare.  - FOTOGRAF: . BILDNUMMER: Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Stora Nygatan 2, fastigheten Atomena 1. En mellanvägg i bottenvåningen står ovanpå en äldre föregång...
 
FOTOGRAFI Stora Nygatan 2, fastigheten Atomena 1. Tapetfynd i bjälklagsfyllning, bottenvåingen.  - FOTOGRAF: Bergman, Anna. BILDNUMMER: Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Stora Nygatan 2, fastigheten Atomena 1. Tapetfynd i bjälklagsfyllning, bottenvåingen.