Laddar
 • Arkiv
 • Visningslägen
 • Verktyg
 • Administration
 • Kontakt
Layout
Visa:
Spara

47 träffar i "Visa alla": (IPTC516 contains(kvadraten))

 
FOTOGRAFI Götgatan 54 söderut från Sahlbergs Gränd (nuv. Blekingegatan). Nuv. Götgatan 90.  1906-1906 FOTOGRAF: Heimer, Oscar. BILDNUMMER: E 29522 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Götgatan 54 söderut från Sahlbergs Gränd (nuv. Blekingegatan). Nuv. Götgatan 90.
 
FOTOGRAFI Mjölnargården vid Västra Kvarngränd 14. Dåv. kv. Van der Huff, nuv. kv. Kvadraten vid Allhelgonagatan.  1903-1903 FOTOGRAF: Heimer, Oscar. BILDNUMMER: F 87541 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Mjölnargården vid Västra Kvarngränd 14. Dåv. kv. Van der Huff, nuv. kv. Kvadraten vid Allhelgonagata...
 
FOTOGRAFI Västra Kvarngränd 14 från sydväst. I fonden ses Sofia kyrkas torn. Senare kv. Milen, nuv. västra delen av kv. Kvadraten norr om Allhelgonagatan.  1906-1918 FOTOGRAF: Salin, Kasper. BILDNUMMER: F 4339 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Västra Kvarngränd 14 från sydväst. I fonden ses Sofia kyrkas torn. Senare kv. Milen, nuv. västra del...
 
FOTOGRAFI Västra Kvarngränd österut från nr. 14. Några barn står vid Västra Kvarngränd 10. Nuv. kv. Kvadraten ung. vid Allhelgonagatan norr om Älvsborgsgatan.  1885-1918 FOTOGRAF: Salin, Kasper. BILDNUMMER: F 4342 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Västra Kvarngränd österut från nr. 14. Några barn står vid Västra Kvarngränd 10. Nuv. kv. Kvadraten ...
 
FOTOGRAFI Västra Kvarngränd 14, vy österut. Sofia kyrkas torn anas i fonden. Senare kv. Milen, nuv. västra delen av kv. Kvadraten norr om Allhelgonagatan.  1906-1918 FOTOGRAF: Salin, Kasper. BILDNUMMER: F 4343 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Västra Kvarngränd 14, vy österut. Sofia kyrkas torn anas i fonden. Senare kv. Milen, nuv. västra del...
 
FOTOGRAFI Några barn på gården vid Västra Kvarngränd 6. Nuvarande kv. Kvadraten.  1885-1918 FOTOGRAF: Salin, Kasper. BILDNUMMER: F 4336 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Några barn på gården vid Västra Kvarngränd 6. Nuvarande kv. Kvadraten.
 
FOTOGRAFI Västra Kvarngränd 14, vy österut. Senare kv. Milen, nuv. västra delen av kv. Kvadraten norr om Allhelgonagatan. Odlingsland till höger i bilden.  1906-1918 FOTOGRAF: Salin, Kasper. BILDNUMMER: F 4344 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Västra Kvarngränd 14, vy österut. Senare kv. Milen, nuv. västra delen av kv. Kvadraten norr om Allhe...
 
FOTOGRAFI Ett barn står på gårdssidan av Västra Kvarngränd 6 och 8. Nuv. kv. Kvadraten ung. norr om Allhelgonagatan, tidigare Gotlandsgatan.  1885-1918 FOTOGRAF: Salin, Kasper. BILDNUMMER: F 4328 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Ett barn står på gårdssidan av Västra Kvarngränd 6 och 8. Nuv. kv. Kvadraten ung. norr om Allhelgona...
 
FOTOGRAFI Västra Kvarngränd 6-8 västerut. Kv. Tjurberget Större före 1885, nuv. kv. Kvadraten. Västra Kvarngränd låg ungefär vid nuv. Allhelgonagatan. Västra Kvarngränd lades igen på 1930-talet.  1885-1918 FOTOGRAF: Salin, Kasper. BILDNUMMER: F 4322 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Västra Kvarngränd 6-8 västerut. Kv. Tjurberget Större före 1885, nuv. kv. Kvadraten. Västra Kvarngrä...
 
FOTOGRAFI Västra Kvarngränd 2. Gården sedd norrut genom planket. Huset t.h. har framsidan mot Götgatan. Nuv. kv. Kvadraten, ung. vid Götgatan 92.  1885-1918 FOTOGRAF: Salin, Kasper. BILDNUMMER: F 4324 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Västra Kvarngränd 2. Gården sedd norrut genom planket. Huset t.h. har framsidan mot Götgatan. Nuv. k...
 
FOTOGRAFI Västra Kvarngränd österut från nr. 14. Två flickor står vid Västra Kvarngränd 10. Nuv. kv. Kvadraten ung. vid Allhelgonagatan,  1885-1918 FOTOGRAF: Salin, Kasper. BILDNUMMER: F 4335 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Västra Kvarngränd österut från nr. 14. Två flickor står vid Västra Kvarngränd 10. Nuv. kv. Kvadraten...
 
FOTOGRAFI En pojke går förbi Västra Kvarngränd 8. Nuv. kv. Kvadraten ung. vid Allhelgonagatan.  1885-1918 FOTOGRAF: Salin, Kasper. BILDNUMMER: F 4330 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
En pojke går förbi Västra Kvarngränd 8. Nuv. kv. Kvadraten ung. vid Allhelgonagatan.
 
FOTOGRAFI Två pojkar vid Västra Kvarngränd 10. Nuv. kv. Kvadraten, ung. vid Allhelgonagatan.  1885-1918 FOTOGRAF: Salin, Kasper. BILDNUMMER: F 4333 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Två pojkar vid Västra Kvarngränd 10. Nuv. kv. Kvadraten, ung. vid Allhelgonagatan.
 
FOTOGRAFI En grupp vuxna och barn på gårdssidan av Västra Kvarngränd 5 och 7. Nuv. kv. Kvadraten ung. vid Allhelgonagatan, tidigare Gotlandsgatan.  1885-1918 FOTOGRAF: Salin, Kasper. BILDNUMMER: F 4323 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
En grupp vuxna och barn på gårdssidan av Västra Kvarngränd 5 och 7. Nuv. kv. Kvadraten ung. vid Allh...
 
FOTOGRAFI Västra Kvarngränd 14. Mellan gårdens hus hänger tvätt på tork. Kv. Van der Huff uppgick i kv. Milen 1885. Nuv. kv. Kvadraten ung. vid Allhelgonagatan (tidigare Gotlandsgatan).  1885-1910 FOTOGRAF: Salin, Kasper. BILDNUMMER: F 4318 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Västra Kvarngränd 14. Mellan gårdens hus hänger tvätt på tork. Kv. Van der Huff uppgick i kv. Milen ...
 
FOTOGRAFI Västra Kvarngränd österut från Stora Pilgränd. Nr. 8 och 6 t.v. Nr. 9, 7 och 5 t.h. Kv. Tjurberget Större före 1885, nuv. kv. Kvadraten. Västra Kvarngränd låg ungefär vid nuv. Allhelgonagatan.  1885-1918 FOTOGRAF: Salin, Kasper. BILDNUMMER: F 4320 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Västra Kvarngränd österut från Stora Pilgränd. Nr. 8 och 6 t.v. Nr. 9, 7 och 5 t.h. Kv. Tjurberget S...
 
FOTOGRAFI Västgötagatan söderut från Blekingegatan. Motsvarar nu ungefär Tjurbergsgatan 40.  1906-1906 FOTOGRAF: Salin, Kasper. BILDNUMMER: F 4547 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Västgötagatan söderut från Blekingegatan. Motsvarar nu ungefär Tjurbergsgatan 40.
 
FOTOGRAFI Västra Kvarngränd 9 och 7 vid hörnet av Stora Pilgränd. Motsvarar nu området vid kv. Kvadraten och Halvmilen vid Allhelgonagatan.  1885-1918 FOTOGRAF: Salin, Kasper. BILDNUMMER: F 4533 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Västra Kvarngränd 9 och 7 vid hörnet av Stora Pilgränd. Motsvarar nu området vid kv. Kvadraten och H...
 
FOTOGRAFI Utsikt från Skattehuset över dåvarande Västgötagatan (nuv. Tjurbergsg.) och dess korsning med Skånegatan (nuv. Hallandsg.), Kv. Vågskivan.  1961-1961 FOTOGRAF: Lindgren, Herbert. BILDNUMMER: Fg 9222 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Utsikt från Skattehuset över dåvarande Västgötagatan (nuv. Tjurbergsg.) och dess korsning med Skåneg...
 
FOTOGRAFI S.k. jättegryta funnen vid sänkningen av Götgatan (Postmästarbacken) mellan Blekinge- och Gotlandsgatan. I bakgrunden kvartret Kvadraten.  1902-1902 FOTOGRAF: Okänd. BILDNUMMER: Fa 48024 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
S.k. jättegryta funnen vid sänkningen av Götgatan (Postmästarbacken) mellan Blekinge- och Gotlandsga...
 
FOTOGRAFI Blekingegatan västerut från Västgötagatan  1897-1897 FOTOGRAF: Okänd. BILDNUMMER: F 95874 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Blekingegatan västerut från Västgötagatan
 
FOTOGRAFI Västra Kvarngränd österut från nr 4  1897-1897 FOTOGRAF: Okänd. BILDNUMMER: C 1349 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Västra Kvarngränd österut från nr 4
 
FOTOGRAFI Västra Kvargränd österut från nr 6  1897-1897 FOTOGRAF: Okänd. BILDNUMMER: C 1348 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Västra Kvargränd österut från nr 6
 
FOTOGRAFI Götgatan norrut från Gotlandsgatan  1897-1897 FOTOGRAF: Okänd. BILDNUMMER: C 1347 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Götgatan norrut från Gotlandsgatan
 
FOTOGRAFI Västra Kvarngränd österut från nr 6  1897-1897 FOTOGRAF: Okänd. BILDNUMMER: C 1350 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Västra Kvarngränd österut från nr 6
 
FOTOGRAFI Jättegryta funnen vid sänkning av Götgatan mellan Blekingegatan och Gotlandsgatan.  1902-1902 FOTOGRAF: Okänd. BILDNUMMER: C 1606 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Jättegryta funnen vid sänkning av Götgatan mellan Blekingegatan och Gotlandsgatan.
 
FOTOGRAFI Utsikt från Helgalunden mot SÖ: trähusbebyggelse kv. Milen, Kvadraten och Rektangeln. I bakgr. skymtar bryggerierna i kv. Uret och Åkern.  1915-1915 FOTOGRAF: Okänd. BILDNUMMER: C 3748 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Utsikt från Helgalunden mot SÖ: trähusbebyggelse kv. Milen, Kvadraten och Rektangeln. I bakgr. skymt...
 
FOTOGRAFI Utsikt från Skattehuset och Götgatan. Närmast det påbörjade bygget av Åsö Gymnasium, i fonden Skanstullsbron och Nynäsvägen.  1965-1965 FOTOGRAF: Gram, Ingemar (Trädgårdsmästare). BILDNUMMER: DIA 13658 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Utsikt från Skattehuset och Götgatan. Närmast det påbörjade bygget av Åsö Gymnasium, i fonden Skanst...
 
FOTOGRAFI Götgatan norrut från Sandbergsgatan (senare Gotlandsgatan).  1885-1910 FOTOGRAF: Salin, Kasper. BILDNUMMER: F 4520 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Götgatan norrut från Sandbergsgatan (senare Gotlandsgatan).
 
GRÅARK Kvarteret Kvadraten, sid. 001 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY-NC-SA
Kvarteret Kvadraten, sid. 001
 
GRÅARK Kvarteret Kvadraten, sid. 002 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY-NC-SA
Kvarteret Kvadraten, sid. 002
 
GRÅARK Kvarteret Kvadraten, sid. 003 Stadsmuseet i Stockholm 
			BY-NC-SA
Kvarteret Kvadraten, sid. 003