Laddar
 • Arkiv
 • Visningslägen
 • Verktyg
 • Administration
 • Kontakt
Layout
Visa:
Spara

1907 träffar i "Visa alla": stadsgården and 1

 
PUBLIKATION Material till bedömande af hamnarbetarnes i Stockholm lefnadsförhållanden : insamladt / af Knut A. Tengdahl. - Stockholm : Lorénska stiftelsen, 1897. - 103 s. : tab. - (Skrifter utgifna af Lorénska stiftelsen ; 13) 
			BY
Material till bedömande af hamnarbetarnes i Stockholm lefnadsförhållanden : insamladt / af Knut A. T...
 
PUBLIKATION Historiskt hus med många ansikten / Text: Claes Ellehag. - ARTIKEL, INGÅR I: Blick : Stockholm då och nu ; 6. - 2012. - S. [10]-15 : ill. 
			BY
Historiskt hus med många ansikten / Text: Claes Ellehag
 
PUBLIKATION Från kyrka och krog till dagens museum / Text: Anna Seidevall-Byström . - ARTIKEL, INGÅR I: Blick : Stockholm då och nu ; 6. - 2012. - S. [4]-7 : ill. 
			BY
Från kyrka och krog till dagens museum / Text: Anna Seidevall-Byström
 
DOKUMENT Södermalm 10:35 : Stadsgårdshissen : Renstiernas Gata 1 : Södermalm / Stadsholmen Hissen, som öppnades 1907, kom till på initiativ av konsuln av Panama, Erik Wilhelm Djurling. Konstruktionsritningarna kom från Graham Brothers och hissens övre och nedre delar ritades av fastighetskontorets husbyggnadsavdelning, som då leddes av Ferdinand Boberg. Hissen hade två hisskorgar med plats för tio personer i varje.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Södermalm 10:35 : Stadsgårdshissen : Renstiernas Gata 1 : Södermalm / Stadsholmen
 
DOKUMENT Stenbodarne 1 : Fjällgatan 23A och 23B : Södermalm / Stadsholmen Fastigheten består av två sammanslagna byggnader, fd Stigbergska sjukhuset ursprungligen uppförda 1864 för Schartaus handelsinstitut. Byggnaderna används idag för konstnärsateljéer och smålokaler för alternativ vård och hälsa ”Hälsans hus”. Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Stenbodarne 1 : Fjällgatan 23A och 23B : Södermalm / Stadsholmen
 
DOKUMENT Stenbodarne 2 : Fjällgatan 25, 29, 31 : Södermalm / Stadsholmen Fjällgatan 25 hyste ett brännskadat hus som gjordes i ordning kring 1740. Kommersrådet David von Schinkel byggde på huset till nuvarande höjd, medan sidobyggnaderna är från mitten av 1800-talet.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Stenbodarne 2 : Fjällgatan 25, 29, 31 : Södermalm / Stadsholmen
 
DOKUMENT Stammen 20 : Fjällgatan 18 : Södermalm / Stadsholmen Huset vid gatan byggdes 1730-35 och byggnaden inne på gården cirka 20 år senare. Interiörer från 1700-talet finns delvis kvar.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Stammen 20 : Fjällgatan 18 : Södermalm / Stadsholmen
 
DOKUMENT Stammen 19 : Fjällgatan 16A-G : Södermalm / Stadsholmen Fastigheten har en välbevarad bebyggelse som uppfördes vid mitten av 1700-talet och omkring år 1800. Ett av trähusen är dock äldre och byggt på 1720-talet. Stenhuset vid gatan har haft påkostade inredningar under olika tider.  Stadsmuseet i Stockholm 
			BY
Stammen 19 : Fjällgatan 16A-G : Södermalm / Stadsholmen