Laddar
  • Arkiv
  • Visningslägen
  • Verktyg
  • Administration
  • Kontakt
Layout
Visa:
Spara

31 träffar i "Visa alla": (IPTC597 contains(Per Anders Fogelströms boksamling))

 
PUBLIKATION Material till bedömande af hamnarbetarnes i Stockholm lefnadsförhållanden : insamladt / af Knut A. Tengdahl. - Stockholm : Lorénska stiftelsen, 1897. - 103 s. : tab. - (Skrifter utgifna af Lorénska stiftelsen ; 13) 
			BY
Material till bedömande af hamnarbetarnes i Stockholm lefnadsförhållanden : insamladt / af Knut A. T...
 
PUBLIKATION [På bolagskrogen] ur Café-studier i Stockholm jemte andra förstudier till romanen / af Phocas. - Stockholm : Svea, 1885. - S. 192-201. - (Realistiska berättelser af yngre svenska författare ; 3) 
			BY
[På bolagskrogen] ur Café-studier i Stockholm jemte andra förstudier till romanen / af Phocas
 
PUBLIKATION [Dihlströms inrättning] ur Krossade illusioner : personer och händelser ur Stockholms-, småstads- och landtlifvets mysterier, antecknade och sammanlänade ur minnet och fantasien / af Mystifax. - Stockholm : Svea, 1881. - S. 291-312. - Anmärkning: Ny titelupplaga 1883: Stenberg, A., Samhällets frihetsbröder 
			BY
[Dihlströms inrättning] ur Krossade illusioner : personer och händelser ur Stockholms-, småstads- oc...
 
PUBLIKATION [Bland prinsens brandgossar] ur  Krossade illusioner : personer och händelser ur Stockholms-, småstads- och landtlifvets mysterier, antecknade och sammanlänade ur minnet och fantasien / af Mystifax. - Stockholm : Svea, 1881. - S. 118-123. - Anmärkning: Ny titelupplaga 1883: Stenberg, A., Samhällets frihetsbröder 
			BY
[Bland prinsens brandgossar] ur Krossade illusioner : personer och händelser ur Stockholms-, småsta...
 
PUBLIKATION En modig qvinnas händelserika lefnad : antecknad af henne sjelf. - Stockholm, 1841. - 68 s. 
			BY
En modig qvinnas händelserika lefnad : antecknad af henne sjelf
 
PUBLIKATION Stockholms oordenteligheter. - Stockholm : Wilhelm Momma, 1770-1771. - 127 s. 
			BY
Stockholms oordenteligheter
 
PUBLIKATION På nybygge' : ett stycke arbetarlif, skildrat på hvardagsspråk / af  Murargrabb. - ARTIKEL, INGÅR I: Under röd flagg : veckorevy / utgifvare: Hinke Bergegren ; 8-9. - 1891. - Sid 73-75, 91-93.. - Anmärkning: Uppgift om upphovsman kommer från Per Anders Fogelströms antologi Okänt Stockholm. 
			BY
På nybygge' : ett stycke arbetarlif, skildrat på hvardagsspråk / af Murargrabb
 
PUBLIKATION Skolpojksminnen med flera glada hågkomster från flydda dagar / af en gammal skådespelare. - Stockholm : Bonnier, 1899. - 195 s. 
			BY
Skolpojksminnen med flera glada hågkomster från flydda dagar / af en gammal skådespelare