Laddar
  • Arkiv
  • Visningslägen
  • Verktyg
  • Administration
  • Kontakt
Layout
Visa:
Spara

353 träffar i "Visa alla": (IPTC597 contains(Arkeologisk rapport)) or ((IPTC597 contains(Stadsmuseet rapporterar)) or (IPTC597 contains(Stockholms stadsmuseum rapporterar)) and (IPTC005 contains(arkeologi*)))

 
PUBLIKATION Pelarbacken större 8 : Stockholms stad, Södermalm / Anna Bergman ; [foto: H. Fennö ; ritningar: A. Bergman ...]. - Stockholm : Stockholms stadsmuseum. Dokumentationsenheten, 2009. - 24 s. : ill. - (Arkeologisk rapport / Stockholms stadsmuseum, Dokumentationsenheten ; 2009:1). - ISBN 978-91-86105-19-8 
			BY
Pelarbacken större 8 : Stockholms stad, Södermalm / Anna Bergman ; [foto: H. Fennö ; ritningar: A. B...
 
PUBLIKATION Göta landsväg : Stockholm stad, Johanneshov, Skansbacken : arkeologisk undersökning 2000. - Stockholm : Stockholms stadsmuseum, 2001. - 16 s. : ill., kartor. - (Arkeologisk rapport / Stockholms stadsmuseum. Kulturmiljöavdelningen ; 2001:5). - ISBN 91-85239-48-8 
			BY
Göta landsväg : Stockholm stad, Johanneshov, Skansbacken : arkeologisk undersökning 2000
 
PUBLIKATION Göta landsväg : Stockholm stad, Södermanland, Brännkyrka socken, Årsta 1:1, RAÄ 34 : arkeologisk undersökning 1999. - Stockholm : Stockholms stadsmuseum, 2001. - 12 s. : ill., kartor. - (Arkeologisk rapport / Stockholms stadsmuseum. Kulturmiljöavdelningen ; 2001:1). - ISBN 91-85239-51-8 
			BY
Göta landsväg : Stockholm stad, Södermanland, Brännkyrka socken, Årsta 1:1, RAÄ 34 : arkeologisk und...
 
PUBLIKATION En stensättning från yngre bronsålder i Bromma : Stockholms stad, Bromma socken, Åkesholv 1:1, RAÄ 11 : arkeologisk undersökning 2006 / Michél Carlsson. - Stockholm : Stockholms stadsmuseum. Kulturmiljöavdelningen, 2006. - 15 s. : ill. - (Arkeologisk rapport / Stockholms stadsmuseum, Kulturmiljöavdelningen ; 2006:18). - ISBN 91-85233-64-1 
			BY
En stensättning från yngre bronsålder i Bromma : Stockholms stad, Bromma socken, Åkesholv 1:1, RAÄ 1...
 
PUBLIKATION Ulvsunda, Gjutmästern 8, RAÄ 22 : arkeologisk undersökning : Uppland, Bromma socken, Ulvsunda industriområde, Gjutmästaren 8, fornlämning 22, 1998. - Stockholm : Stockholms stadsmuseum, 1998. - 16 bl. : ill., kartor. - (Arkeologisk rapport / Stockholms stadsmuseum ; 1998:12) 
			BY
Ulvsunda, Gjutmästern 8, RAÄ 22 : arkeologisk undersökning : Uppland, Bromma socken, Ulvsunda indust...
 
PUBLIKATION Arkeologisk förstudie av Norrbro : Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103 : arkeologisk förstudie 2006 / Anna Bergman. - Stockholm : Stockholms stadsmuseum. Kulturmiljöavdelningen, 2006. - 32 s. : ill. - (Arkeologisk rapport / Stockholms stadsmuseum, Kulturmiljöavdelningen ; 2006:13). - ISBN 91-85233-65-X 
			BY
Arkeologisk förstudie av Norrbro : Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103 : arkeologisk förstudie 2006...
 
PUBLIKATION Hercules 1:1 : Gamla Stan, Stockholm : arkeologisk förundersökning 2013 : SR 1180 / rapportförfattare: Ezequiel Pinto-Guillaume och John Wändesjö. -  Stockholm : Stadsmuseet (Stockholm), 2013. - 15 s. : ill. - (Stadsmuseet rapporterar ; 45)  ISBN 978-91-87287-21-3 
			BY
Hercules 1:1 : Gamla Stan, Stockholm : arkeologisk förundersökning 2013 : SR 1180 / rapportförfattar...
 
PUBLIKATION Europa 1 : Gamla Stan, Stockholm : arkeologisk undersökning 2016 : SR 1199 / John Wändesjö. - Stockholm : Stadsmuseet (Stockholm), 2016. - [6] s.  : ill. - (Stadsmuseet rapporterar ; 97). - ISBN 978-91-87287-70-1 
			BY
Europa 1 : Gamla Stan, Stockholm : arkeologisk undersökning 2016 : SR 1199 / John Wändesjö